17 January 2009

HUWA

Imam Abu Bakar al-Furik berkata bahawa HUWA ialah rangkaian daripada dua huruf HA dan WAU. Untuk mengucapkan HA suaranya keluar daripada tenggorok dalam, yang merupakan pengeluaran suara terakhir, manakala WAU pula pengucapannya adalah daripada bibir, yang merupakan awal pengeluaran suara. Jadi, HUWA merupakan isyarat bahawa awal atau mulanya setiap kejadian itu tidak terlepas daripadaNya, dan setiap kejadian itu juga kembali kepadaNya. Itulah isyarat daripada firmanNYA : "Dialah yang awal dan yang akhir". (Al-Hadid 57:3)-Petikan daripada TAFSIR SUFI iaitu terjemahan kitab asal At-Ta'bir Fit-Tadhkir karya Imam Qusyairi

0 comments: